Mittrovszky-kastély és I. világháborús emlékmű
A klasszicista stílusú kastélyt gróf Mittrovszky Vladimir császár és királyi kamarás építette 1835 körül. A szarvasi elöljáróság 1854-ben vásárolta meg. Ettől kezdve 1972-ig szolgált városháza, községháza, illetve tanácsházaként. A kastély előtt 1927ben állították fel az I. világháborús emlékművet 1990-ben Búzás Mihály restaurálta. Ma eredeti szépségében látható. Alján a Kárpátalja és Felvidék visszafoglalásáért elesett szarvasiak nevei láthatók.
Ezredéves Emlék
2000. június 17-én, Békés Megye Millenniumi Napján Orbán Viktor miniszterelnök avatta fel a Körös medréből kiemelkedő Ezredéves Emlék című emlékművet, Mihály Gábor szobrászművész alkotását. A mű azt a legendabeli pillanatot jeleníti meg, amikor Mihály és Gábriel arkangyalok meghozzák a Magyar Szent Koronát.
Újratelepítési emlékmű
A városban összesen hét emléktábla és emlékmű őrzi az 1722-es újratelepítés emlékét. Legjelentősebb az Ótemplom előtt álló, melyet 2002-ben állítottak. Alkotói a szarvasi születésű Lestyán Goda János és a szlovákiai Szabó László. Az emlékművön olvasható az első 34 telepes névsora. Köveit ajándékképpen a Tátrából szállították, emlékeztetve, hogy a tót ajkú ősök a Felvidékről érkeztek.
András-kereszt
A Holt-Körös partján áll Lóránt János Munkácsy-díjas festőművész teljesen egyedi megoldású “András-kereszt” Emlékműve, amelyet a Magyar Millennium tiszteletére emeltek. A műalkotás hátterét a régi támfal adja, mintegy a Kárpátok vonalaként. E képzeletbeli térképre került 14 bazalttömb a Kárpát-medence Szentandrás nevű településeivel: Békésszentandrás, Biharszentandrás, Garamszentandrás, Hernádszentandrás, Hunyadszentandrás, Jászszentandrás, Lipótszentandrás, Mezőszentandrás, Mosonszentandrás, Nemesszentandrás, Rábaszentandrás, Sajószentandrás, Temesszentandrás, Tornaszentandrás.
Tessedik-szobor
Keviczky Hugó alkotása 1942-ből. Eredetileg a Tessedik téren (ma Fő tér) állt. Avatását a Magyar Rádió élő egyenes adásban közvetítette. Mai helyére 1970-ben került. Tessedik Sámuel (1742-1820) 1767-től haláláig élt Szarvason. A tudós polihisztor egyszerre volt templomépítő lelkész, néptanító mezőgazdász. Síremléke az Ótemetőben áll.
Gödény-halom
Magyarország legnagyobb kunhalma Békésszentandrás belterületéről 7 km-re, a régi szentesi úton található. Magassága ma 12,26 méter, ami egykor a 15 métert is elérte. A hajdan itt tanyázó gödényekről kapta nevét. Feltehetően a rézkorból származó temetkezési hely lehetett. Tetejéről belátható a Körös valamikori vízjárta területe.
Horthy István Duzzasztómű
1942-ben épült a korabeli Magyarország legnagyobb duzzasztóműve, Mosonyi Emil tervezésében. A létrehozásában nagy szerepet vállaló Lampl Hugó emlékét tábla őrzi. Avatásán részt vett Horthy Miklós kormányzó, mivel a duzzasztót eredetileg hősi halált halt fiáról, Horthy István kormányzóhelyettesről nevezték el. A közelmúltban felújított vízlépcső és hajózsilip páratlan turisztikai látvány.
Horváth-kúria
A Kálvária téren 2005. november 26-án az András napi ünnepség keretében avatták fel a Jubileumi Emlékházat, amely a település történetét felelevenítő tűzzománc képsorral emlékeztet a község hivatalos beiktatásának 675. évordulójára. Az Emlékház homlokzatán Andráskereszt és 1330-2005 évszámpár látható. Megálmodója Lóránt János festőművész.
Jubileumi Emlékház
A Kálvária téren 2005. november 26-án az András-napi ünnepség keretében avatták fel a Jubileumi Emlékházat, amely a település történetét felelevenítő tűzzománc képsorral emlékeztet a község hivatalos beiktatásának 675. évfordulójára. Az Emlékház homlokzatán Andráskereszt és 1330-2005 évszámpór látható. Megálmodója Lóránt János festőművész.
Kossuth Emlékpark
Lengyel Péter mészkőbe épített alkotása 2002-ben, Kossuth születésének 200. évfordulója tiszteletére került a Kossuth Emlékparkba. 1868-ban a Szentandrási Református Népkör tiszteletbeli elnökévé választotta Kossuth Lajost. Az emlékmű hátoldala korabeli levélpapírt formáz. Előoldalán Kossuth egész oldalas domborműve látható. A parkban található még az Aradi vértanúk emlékére állított kopjafa, amely Klimaj János fafaragó népi iparművész alkotása.